نشست تبیین و تشریح حقوق شهروندی

نشست تبیین و تشریح حقوق شهروندی

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۰:۲۰ کد : ۳۳۱۴ عمومی
تعداد بازدید:۵۴۷
نشست توجیهی- آموزشی تبیین و تشریح چک لیست های ارزیابی در دو حوزه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۶ توسط استانداری استان مرکزی برگزار گردید.

نشست توجیهی- آموزشی تبیین و تشریح چک لیست های ارزیابی در دو حوزه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در تاریخ 96/11/26 توسط استانداری استان مرکزی برگزار گردید.