اطلاعیه تکمیل فرم های ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید ۰۱-۱۴۰۱-۱۴۰۰

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۲ کد : ۶۲۵۹ عمومی
تعداد بازدید:۲۵

اطلاعیه تکمیل فرم های ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید  

27 آذرماه لغایت 8 دی ۱۴۰۰

از طریق پورتال آموزشی


 http://Register.tafreshu.ac.ir

 
تکمیل فرم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید  برای کلیه دانشجویان محترم الزامی است و اگر دانشجویان ارزشیابی را انجام ندهند، امکان دسترسی اقدامات دیگر در پورتال فراهم نمی شود.

همچنین رؤیت نمرات پایان‌ترم برای دانشجو منوط به انجام ارزشیابی است.

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه