پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و اساتید مدعو

  اساتید محترم می توانند نسبت به ثبت درخواستهای خود از طریق بارگزاری موارد زیر اقدام فرمایند:

  1. اعلام تغییرات برنامه کلاسی ( مورد تایید اداره آموزش ) 

  2. تشکیل کلاس های جبرانی

  3. ارسال مدارک مورد درخواست از متقاضی تبدیل وضعیت و ارتقاء