پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و اساتید مدعو

  اساتید محترم می توانند نسبت به ثبت درخواستهای خود از طریق بارگزاری موارد زیر اقدام فرمایند:

  1. تشکیل کلاس های جبرانی ( مورد تایید اداره آموزش )

  2. ارسال مدارک سنوات آموزشی  متقاضی تبدیل وضعیت و ارتقاء