پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

       دانلود آیین نامه ها و فرمهای ارتقا، تبدیل وضعیت و ترفیع اعضای هیات علمی

اعضای محترم هیات علمی به منظور اطلاع ار آیین نامه ها و دستورالعملهای شرایط و نحوه ارتقا، تبدیل وضعیت و ترفیع پایه سالیانه خود می توانند با مراجعه به بخش مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی فایل و فرم مربوطه را دانلود نمایند