- چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

اساتید محترم لطفا هماهنگی برای برگزاری کلاس های جبرانی و هرگونه تغییر  یا جابجایی کلاس ها را فقط از طریق مدیر گروه مریوطه و اداره آموزش به عمل آورند.

ضمنا اساتید محترم می توانند از طریق ایمیل دفتر نظارت و ارزیابی به نشانی nezarat@tafreshu.ac.ir نسبت به ارسال درخواست ها، نظرات یا مدارک خود به دفتر نظارت و  ارزیابی اقدام فرمایند.